Konferencja „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym”

Termin
25/04/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

Konferencja Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym

odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku w godz. 13.00 – 16.00 w Gmachu Audytoryjnym WNPISM, Aula im. prof. Jana Baszkiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Rozwój nowych technologii, nowoczesna, oparta na wiedzy gospodarka, stawiają istotne wyzwania przed biznesem i rynkiem pracy. W dyskursie biznesu niemal każdego dnia pojawiają się takie pojęcia jak praca przyszłości, czy life long learning, ale i cały szereg problemów, którym łatwiej sprostać we współpracy świata nauki i biznesu. Coraz częściej wskazuje się na deficyt kadr i zapotrzebowanie na (często) przyszłe zawody, których kształcenie wymaga współdziałania firm i uczelni, co zresztą z różnym natężeniem już się rozwija na wielu polskich uczelniach.

Świadomość tych zjawisk skłoniła nas do organizacji wydarzenia Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym. Inicjatorami tego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warszawski, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Konfederacja Lewiatan. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wypracowania modelu współpracy pomiędzy otoczeniem biznesowym i środowiskiem naukowym.

Biznes dla realizacji celów potrzebuje, wyposażonych także w kompetencje miękkie, pracowników. Środowisko naukowe dysponuje natomiast wyjątkowym potencjałem, który z powodzeniem można wykorzystać jako transfer wiedzy sprzyjającej realizacji przyszłych wyzwań gospodarczych.

Podczas najbliższego wydarzenia zaplanowanego na 25 kwietnia br. w gronie ekspertów chcielibyśmy zapoczątkować otwartą dyskusję zmierzającą do sformułowania modelu przyszłej współpracy na styku biznesu i nauki.

Program:
Otwarcie konferencji – dr hab. Daniel Przastek (Dziekan WNPiSM UW)

Wprowadzenie:
prof. Jacek Męcina oraz Błażej Mądrzycki

Panel I 13.15 – 14.15
Otoczenie biznesowe i środowisko akademickie – co możemy wspólnie zrobić dla biznesu i społeczeństwa?

Maria Mrówczyńska – MNiSZW
Anita Ryng – IKEA
Jolanta Jaworska – IBM
Anna Wicha – Adecco Group / PFHR

Lech Kurkliński SGH

Panel II 14.30 – 15.30
Nauka wobec wyzwań społeczno – gospodarczych – jak nauka włącza się w rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych?

prof. Alojzy Nowak – Rektor UW
prof. Piotr Wachowiak – Rektor SGH
Daniel Wocial – Helprise, Rada Interesariuszy WNPISM
Małgorzata Dobrowolska – PŚ

15.30 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Tym wydarzeniem chcielibyśmy zapoczątkować cykl spotkań, których celem jest zbliżenie do siebie środowisk nauki i biznesu, a także chcielibyśmy powołać celowy zespół roboczy do opracowania modelu współpracy środowisk oraz przygotować i wdrożyć pilotażowy model współpracy środowisk.

Organizatorzy:
Błażej Mądrzycki – Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan, Uniwersytet Warszawski
Anna Wicha – Global Head of Outsourcing – Field Sales Marketing Services

Rejestracja tutaj.