Konferencja Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse dla rynku pracy”

Termin
29/01/2024 - 31/01/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan już po raz dziewiąty organizuje konferencję „Praca 4.0” poświęconą trendom, zjawiskom i rozwiązaniom, które zdominują rynek pracy – zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji będzie wszystko to, co okaże się kluczowe dla działów HR w 2024 roku. 

Cyfrowa i zielona transformacja ma dziś ogromny wpływ na modele pracy. Ma istotne znaczenie tak dla działów HR, jak i liderów firm, współdecyduje bowiem o sukcesie bądź porażce. Czynników determinujących przyszłość pracy jest jednak więcej. Od regulacji prawnych na krajowym i unijnym rynku, istotnych zmian demograficznych, po rosnący popyt na zupełnie nowe kompetencje i doświadczenia zawodowe. 

Zatem – jak postępująca cyfryzacja i automatyzacja procesów będzie się przekładać na organizację i standardy pracy? Które z umiejętności okażą się w najbliższym czasie szczególnie pożądane przez pracodawców? W którym kierunku ewoluować będą dobrostan pracowniczy i work-life balance, a także – jak  usprawniać współpracę w różnorodnych, także pod względem pokoleniowym, zespołach? Wreszcie, jak poradzić sobie z niedoborem pracowników, zarządzać migracją, dokąd zaś zmierzać będą regulacje w zakresie prawa pracy? 

O tym wszystkim będziemy dyskutować w gronie ekspertów i praktyków rynku.

Serdecznie zapraszamy!

Maciej Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan

Kongres stacjonarny – Warszawa, 29 stycznia 2024 r. godz.: 9:15 – 16:45

Warsztaty on-line, 30 – 31 stycznia 2024 r.

AGENDA

29 stycznia | stacjonarnie

 Centrum Kreatywności Targowa, Targowa 56, Warszawa

09.00 – 09.15                 Rejestracja

09.15 – 09:40                 Wystąpienia inaugurujące

                                        dr Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan
                                        prof. Piotr Wachowiak, Rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
                                        Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

09.40 – 10:40                 Rynek pracy przyszłości – jak będzie wyglądać?

 Jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych. Jak one wpłyną na rynek pracy? Do czego muszą się przygotować pracodawcy i działy HR w obliczu zachodzących zmian?

Prelegenci:

                                         Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Human Capital, Orange Polska

                                         Piotr Ostrowski, Przewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie Związków                                                                                         Zawodowych

                                         Anna Rulkiewicz, Prezeska, Grupa LUX MED

                                         Anna Wicha, Prezeska, Polskie Forum HR

                                         Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

Moderacja: prof. Jacek Męcina, Doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan


10.40 – 10:55                 Przerwa kawowa

10:55 – 11:45                  Zmiany w prawie pracy. Czego możemy się spodziewać w                                                                    najbliższych latach?

Podsumowanie zmian wprowadzonych w 2023 r. Jakie przepisy musimy wprowadzić do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem unijnych dyrektyw? Jawność wynagrodzeń w firmach – czy jesteśmy gotowi na zmiany? Jakie instytucje prawa pracy powinny być przedmiotem reformy w kolejnych latach?

Prelegenci:

                                     prof. Tomasz Duraj, Kierownik, Centrum Nietypowych Stosunków                                                                                                             Zatrudnienia  na Wydziale Prawa i Administracji                                                                                                       Uniwersytet Łódzki

                                     dr Błażej Mądrzycki, Wiceprzewodniczący, Ogólnopolskie Porozumienie                                                                                                    Związków Zawodowych

                                      r. pr. Marcin Stanecki, Dyrektor, Departament Prawa Pracy, Ministerstwo                                                                                                   Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Moderacja:                   Robert Lisicki, Dyrektor, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

11:45 – 12:35                Migranci ekonomiczni: fakty i mity

Transformacja Polski z państwa emigracyjnego w imigracyjne jest dobrym  momentem na rozpoczęcie dyskusji o przyszłym kształcie polityki migracyjnej. Jak powinna ona wyglądać? Na jakie trendy w migracji zarobkowej powinniśmy zwrócić uwagę? Czy migranci wojenni odnaleźli się na polskim rynku pracy? Czy jesteśmy w stanie konkurować z innymi krajami UE o wykwalifikowanych pracowników z zagranicy?

Prelegenci:

                                   prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Prorektorka ds. nauki, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                                     Monika Fedorczuk, Dyrektorka, Urząd Pracy m.st. Warszawy

                                    dr hab. Ewa Flaszyńska, Dyrektorka, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

                                     Paulina Jaworska, Country Director for Poland, Tent Partnership for                                                                                                     Refugees

Moderacja:  Nadia Kurtieva, Ekspertka, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

12:35 – 12:55               Wystąpienie gościa specjalnego

                                      Praca rezultatu – jak skutecznie wdrożyć elastyczne modele pracy z korzyścią dla pracowników oraz biznesu?

                                       Nadia Harris, ekspertka pracy zdalnej i hybrydowej

12.55 – 13:30                Przerwa kawowa – poczęstunek

13.30 – 14:30                Strategia umiejętności na polskim rynku pracy *

Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Czy reskilling i upskilling stają się koniecznością? Które kompetencje i kwalifikacje są najbardziej pożądane na polskim rynku pracy? Jak dostosować system edukacji do potrzeb pracodawców?

Prelegentki:

                                        dr Ewa Rumińska-Zimny, Wiceprezeska, Stowarzyszenie Kongres Kobiet

                                        Kamila Skorupińska, Dyrektorka ds. personalnych, Medicover

Maciej Tauber, Lider projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”, Instytut Badań Edukacyjnych

                                        prof. Joanna Żukowska, Wicedyrektorka Instytut Przedsiębiorstwa,                                                                                                  Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu,                                                                                     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wystąpienia video:

                                      Viktor Fleischer, Expert, Austrian Federation of Industries

                                      Robert Plummer, Senior Adviser, BusinessEurope

Moderacja:                     Sławomir Szymczak, Ekspert, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

14:30 – 15:30                 Nowoczesne technologie w miejscu pracy – badania i rozwój kompetencji, stosowanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów, robotyzacja i cyfryzacja *

W jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na działanie działów HR, organizację pracy? Czy AI stanowi zagrożenia czy szansę dla pracowników, pracodawców? Jak automatyzacja, AI wpłynie na zapotrzebowania na określone zawody, umiejętności? Jak algorytmy wpływają na naszą pracę? Czego spodziewać się od projektowanych regulacji sztucznej inteligencji?

Prelegenci:

                                    Jacek Jedut, Dyrektor Strategii i Obsługi HR, Orange Polska

                                   dr Rafał Łabędzki, Adiunkt, Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                                   Katarzyna Nosalska, Dyrektorka, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji

                                    Sławomir Płonka, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon

Moderacja: Jakub Sito, dziennikarz

15.30 – 15:40                  Przerwa kawowa

15.40 – 16:40                Inkluzywny rynek pracy, czyli jaki? *

Sytuacja demograficzna nie pozostawia złudzeń, zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji są kluczem do sukcesu. Wielopokoleniowość kryje w sobie nie tylko dodatkowy potencjał innowacyjności, ale też duże wyzwanie dla pracodawców i managerów. Jak budować kulturę otwartości w organizacji? Jak odpowiedzieć na różne potrzeby i możliwości?  Czy cyfryzacja i robotyzacja są szansą czy wyzwaniem w wyrównaniu szans na rynku pracy?

Prelegenci:

                                       dr Sylwia Daniłowska, Wiceprezeska, Fundacja Aktywizacja

                                       Katarzyna Kotula, Ministra do spraw Równości

                                       Robert Lisiewicz, Aplikant adwokacki, Fundacja GrowSPACE Poland

                                       dr Dominik Ludwiczyński, Zakład Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Martyna Strupczewska, Head of Sustainability, Elemental Holding Group

Moderacja:                   Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director, IGT Poland

16:40 – 16:45                Zakończenie spotkania

                                       Robert Lisicki, Dyrektor, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji  w miejscu  pracy po pandemii COVID-19 (Better Sillked). Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie  poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku  z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

AGENDA                                                           30 stycznia | on-line

             

10.00 – 11.00                  Warsztat przygotowany przez kancelarię DZP

Dopuszczalność świadczenia pracy przez pracowników na rzecz innych podmiotów a ochrona interesów pracodawcy – co pracodawca może zrobić, aby maksymalnie zabezpieczyć interes firmy.

Od 26 kwietnia 2023 r. pracodawca nie może zakazać pracownikowi dodatkowej działalności lub aktywności zawodowej po godzinach pracy. Wielu pracodawców obawia się, że to osłabia ochronę interesów firmy chociażby pod kątem tajemnicy przedsiębiorstwa czy podejmowania przez pracowników działań będących w konflikcie interesu z interesem firmy. W trakcie warsztatów opowiemy, jakie działania pracodawcy mogą nadal legalnie podejmować, aby swój interes zabezpieczyć.

Prowadzenie:                 Agata Mierzwa, Partner i Współzarządzająca Praktyką Prawa Pracy i                                                                                                          Ubezpieczeń Społecznych, kancelaria DZP

                                       Justyna Tyc-Brzosko, Senior Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, kancelaria DZP

11.10 – 12.10                    Pracownicy 50+ – bezcenny kapitał czy kłopot dla pracodawców?

„Silversi” czy „dziadersi” – kim są współcześni pracownicy, którzy przekroczyli 50. rok życia?  Jakie miejsce na rynku pracy zajmują osoby w tym wieku? Polska ma nie tylko najniższy wskaźnik aktywności zawodowej osób 50+, ale również najniższy wiek (przedwczesnego) przechodzenia na emeryturę. Czy Ci, którzy pracują w naszych firmach czują się potrzebni i docenieni? Czy chcą i mogą służyć nam swoim pełnym potencjałem? Porozmawiajmy, jak i dlaczego warto troszczyć się o pracowników 50+, żeby nie tracić cennego kapitału ludzkiego.

Prowadzenie:

Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director, IGT Poland

Agnieszka Krawczyk-Dąbrowska, Psychogerontolożka, specjalistka
ds. komunikacji

12.20 – 13.20                   Elastyczne rozwiązania w zakresie lokalizacji i czasu pracy

Stworzenie komfortowych warunków dla niezwykle różnorodnej puli talentów jest niemożliwe bez elastyczności – również pod kątem czasu i miejsca pracy. Jak w Standard Chartered podchodzimy do oczekiwań pracowników w tym zakresie? Czego nauczyły nas doświadczenia z czasu pandemii i czy musieliśmy radykalnie zmienić nasze podejście po wprowadzeniu dyrektyw unijnych? Jakie rozwiązania wdrożyliśmy, aby utrzymać zaangażowanie pracowników podczas pracy zdalnej?

Prowadzenie: Anna Jarczewska, Dyrektorka ds. HR, Standard Chartered Poland

13.30 – 14:30                 HR i biznes w trosce o pracowników

Eksperci LUX MED, podczas warsztatu, podzielą się doświadczeniem
w zarządzaniu benefitami oraz odpowiedzą m.in. na pytania:

  • jakie są trendy w obszarze benefitów i czego oczekują pracownicy
  • jak stan zdrowia pracowników wpływa na pracodawcę
  • jak wygląda obecnie leczenie szpitalne w Polsce
  • jakie są doświadczenia LUX MED z wdrożenia benefitu opieki szpitalnej dla pracowników

Prowadzenie:

Dorota Sawicz, Dyrektorka Personalna Grupy LUX MED

Sławomir Łopalewski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LUX MED Ubezpieczenia

                 

                                                                   31 stycznia | on-line

10.00 – 10.45  Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane rozwiązania wspierające pracowników i pracodawców w poruszaniu się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przedstawimy założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jego rozwój oraz narzędzia przydatne w planowaniu ścieżki kariery.

Prowadzenie:

Martyna Kruszyńska-Ostrowska, Główna analityczka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, Instytut Badań Edukacyjnych

Dariusz Sikorski, Ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, Instytut Badań Edukacyjnych

Aleksandra Wojciechowska, Ekspertka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, Instytut Badań Edukacyjnych

10.55 – 11.55                  Czy AI zastąpi HR?

Sztuczna inteligencja (AI) zaczyna wkraczać do wielu obszarów naszego życia: rozpoznaje twarze, wygrywa z mistrzami szachów, analizuje obrazy medyczne, a nawet tworzy muzykę! O roli AI coraz więcej mówi się także w kontekście automatyzacji działań HR-owych. Pojawia się dużo obaw i wątpliwości dotyczących tego jak będzie wyglądać rynek pracy i jaka jest przyszłość wielu zawodów? Warto zatem postawić sobie pytanie: Czy AI zastąpi HR?

Prowadzenie: dr Bożena Roczniak, CEO OstendiHR

12.05 – 13.25  Zasady współfinansowania ze środków publicznych podnoszenia oraz nabywania kompetencji i kwalifikacji przez pracowników. Przedstawienie rekomendacji w zakresie rozwoju podejścia opartego na umiejętnościach – wnioski z projektu „Better Skilled”.

Podczas warsztatu zostaną przedstawione postulaty w zakresie zmian w systemie współfinansowania ze środków publicznych szkoleń dla pracowników i pracodawców. Przybliżone zostaną kluczowe wyzwania w obszarze nabywania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Ponadto prowadzący przedstawi rekomendacje w zakresie rozwoju podejścia opartego na umiejętnościach w odniesieniu do kwestii budżetowych, zakresu ofert nw systemie, odbiorców (uczestników szkoleń) oraz instytucji odpowiedzialnych za udzielanie dofinansowania.

Prowadzenie: Sławomir Szymczak, Ekspert, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

 

                                         

Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji  w miejscu  pracy po pandemii COVID-19 (Better Sillked). Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie  poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku  z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji oraz szczegóły na stronie praca4zero.lewiatan.org

Rejestracja tutaj

Kontakt:

Tomasz Paszkiewicz, Departament Wydarzeń Konfederacji Lewiatan
tpaszkiewicz@konfederacjalewiatan.pl

 * Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji   Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19 (Better Skilled). Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku w powyższym ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.