Konferencja „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy” – patronat Lewiatana

Termin
21/09/2023

21 września w Białymstoku odbędzie się konferencja „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy” organizowana przez Podlaski Związek Pracodawców. W spotkaniu będzie można uczestniczyć stacjonarnie oraz online.

Cel konferencji

Celem konferencji jest promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, włącznie z polityką, biznesem, edukacją, mediami. Konferencja ma zwrócić uwagę na istniejące nierówności płciowe i zachęcić do podejmowania działań na rzecz ich wyeliminowania.

Program konferencji będzie podzielony na trzy bloki tematyczne: władza, biznes i edukacja.

Konferencja ma być wydarzeniem mobilizującym do działania na rzecz parytetów, zainicjuje sieć współpracy i inicjatyw, które pomogą osiągnąć równość płci w różnych dziedzinach życia. Organizatorom zależy na jak najszerszej grupie odbiorców konferencji i budowaniu świadomości społecznej dotyczącej równości płci, dlatego też wydarzenie organizowane jest w formule hybrydowej.

Miejsce konferencji: stacjonarnie odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku.

Data: 21 września 2023

Rejestracja:

Wszystkich zainteresowanych udziałem stacjonarnym w wydarzeniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@pracodawcypodlasia.pl do 17 września.

Link do transmisji online będzie udostępniony na stronie i profilu FB Podlaskiego Związku Pracodawców.

Partner merytoryczny i patronat Konfederacja Lewiatan
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Białegostoku
Patronat medialny Tygodnika Polityka