Konferencja „Ukraine’s Future Summit – Investing in Tomorrow’s Potential”

Termin
18/04/2024
Rejestracja
Zarejestruj się

Konferencja „Ukraine’s Future Summit – Investing in Tomorrow’s Potential”

obędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Brukseli (Centre Royal Gaulois).

Spotkanie dotyczyć będzie uruchomienia Ram Inwestycyjnych UE dla Ukrainy (Ukraine Investment Framework) w ramach II filaru Instrumentu na rzecz Ukrainy o wartości €6,97 mld. Jest on częścią uruchomionego właśnie  Ukraine Facility w kwocie €50 mld.

W programie konferencji przewidziany jest udział przedstawicieli KE, EBI oraz rządu Ukrainy, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie II filaru Instrumentu na rzecz Ukrainy, będącego narzędziem inwestycyjnym. Korzystać z niego będzie mógł sektor prywatny państw UE, zatem jest to wydarzenie szczególnie wartościowe dla polskich firm zainteresowanych udziałem w procesie odbudowy i modernizacji Ukrainy.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki będzie jednym z panelistów konferencji. Udział w spotkaniu weźmie też Kinga Grafa, zastępczyni Dyrektora Generalnego Lewiatana ds. europejskich, dyrektorka Biura w Brukseli.

Rejestracja odbywa się pod linkiem: Ukraine’s Future Summit 2024 Registration (ebsummits.eu)

Zobacz program spotkania