Legalny pobyt i zatrudnienie obywateli z Ukrainy

Termin
03/11/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz C&C Chakowski & Ciszek zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Webinar ma na celu przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie podstaw pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem osób wjeżdżających na terytorium RP od 24 lutego 2022 r.

ADRESACI SZKOLENIA:

Webinar skierowany jest do osób zaangażowanych w legalizację pobytu i pracy cudzoziemców firmach, w szczególności pracowników działów HR.

CEL SPOTKANIA:

Uczestnicy nabędą wiedzę nt. aktualnego stanu spraw w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy.

PROGRAM:

  1. Wprowadzenie
  2. Podstawy pobytu i pracy obywateli cudzoziemców w Polsce – podstawowe informacje
  3. Podstawy pobytu i pracy obywateli Ukrainy, bez względu na datę wjazdu na terytorium RP
  4. Sytuacja obywateli Ukrainy wjeżdżających na terytorium RP od 24 lutego 2022 r.
  5. Podstawy zatrudnienia – osoby korzystające ze specustawy wojennej
  6. Dokumenty, które musi pobrać od cudzoziemca pracodawca. Warunki ich przechowywania
  7. Zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca i podpisanie kolejnej umowy z cudzoziemcem – zmiana warunków zatrudnienia osób pracujących na podstawie powiadomień oraz na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy
  8. Obowiązki pracodawcy w razie utraty zatrudnienia przez cudzoziemca
  9. Kontrola legalności pobytu i pracy cudzoziemców.

Webinarium to element projektu, który jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Więcej informacji o projekcie tutaj Wspieramy Ukraińców w znalezieniu pracy, przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców.