Nowa ustawa wdrożeniowa – rewolucja czy ewolucja zasad wdrażania funduszy unijnych?

Termin
25/01/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Ustawa wdrożeniowa jest kluczowym dokumentem w procesie pozyskiwania i wydatkowania środków europejskich – stanowi swoisty drogowskaz dla instytucji zarządzających programami, jak również dla samych beneficjentów. Prawidłowe stosowanie przepisów nowej ustawy wdrożeniowej przewidzianej dla perspektywy finansowej 2021-2027, a w konsekwencji wdrażanie programów regionalnych, wymaga uwzględniania wielu zasad ogólnych, przepisów unijnych oraz bogatego orzecznictwa sądowego. Niezbędna jest tu pogłębiona analiza, także komparatystyczna, obejmująca doświadczenia z poprzednich perspektyw finansowych. Nowa ustawa wdrożeniowa stanowi podstawę prawną wdrażania w Polsce funduszy w ramach WRF (Wieloletnie Ramy Finansowe) oraz części instrumentów finansowych w ramach Next Generation EU. Należy zaznaczyć, że wejście w życie tej ustawy jest niezbędnym warunkiem dystrybucji środków unijnych w Polsce.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • przedsiębiorców
 • przedstawicieli administracji państwowej i regionalnej
 • przedstawicieli instytucji realizujących projekty z udziałem środków UE
 • organizacji pozarządowych
 • radców prawnych, adwokatów
 • przedstawicieli sądownictwa

Eksperci podczas webinaru opowiedzą jakich błędów należy unikać w trakcie procesu pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z UE oraz przeanalizują prawa, jakie przysługują wnioskodawcom i beneficjentom funduszy.

PROGRAM:

 • Zakres regulacji ustawy wdrożeniowej i przegląd kluczowych zmian wprowadzonych nową ustawą
 • Zasady przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania: dotychczasowa praktyka a obecne podejście
 • Odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie: zakres uznaniowości instytucji
 • Dopuszczalne zmiany w projekcie: na co zezwala nowa ustawa?
 • Negatywna ocena projektu: co się zmieniło?
 • Kluczowe zmiany dotyczące przebiegu procedury odwoławczej, w tym drogi sądowej
 • Sesja pytań i odpowiedzi