Obraz polskiej i globalnej gospodarki. Szanse i zagrożenia oraz prognozy na rok 2024 – e-Akademia Lewiatana

Termin
25/10/2023
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz F-Trust

zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Obraz polskiej i globalnej gospodarki. Szanse i zagrożenia oraz prognozy na rok 2024

25 października 2023 r. godz.: 10:00 -12:00

Udział bezpłatny

Webinarium jest dedykowane przedsiębiorcom oraz zarządom firm. Zaproszeni prelegenci skupią się w dyskusji na parametrach ekonomicznych oraz wydarzeniach, które są istotne z punktu widzenia otoczenia ekonomicznego działalności firmy jako podmiotu gospodarczego.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do dyskusji.
 2. Panel.

Podczas rozmowy panelowej poruszane będą takie zagadnienia jak:

 • sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie,
 • działania banków centralnych,
 • scenariusze inflacyjne,
 • polityka fiskalna i monetarna,
 • poziomy krajowych deficytów i ich wpływ na gospodarki,
 • waluty bazowe.

Analiza wskazanych zagadnień ekonomicznych i perspektywy na rok 2024.

CEL SPOTKANIA:

Wydarzenie eksperckie o charakterze biznesowo-edukacyjnym.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

 • Uczestnictwo w eksperckiej debacie ekonomicznej o charakterze biznesowo-edukacyjnym.
 • Poznanie opinii ekspertów na temat bieżącej sytuacji rynkowej oraz możliwych scenariuszy na rok 2024.
 • Uzyskanie wiedzy ekspertów na temat obszarów ekonomicznych powiązanych ze środowiskiem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

PROWADZĄCY:

Błażej Bogdziewicz – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny w Caspar Asset Management S.A. Z rynkiem kapitałowym związany jest już od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203). Posiada przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Błażej Bogdziewicz jest wielokrotnym laureatem Złotych Portfeli – nagród „Gazety Giełdy Parkiet” – za zarządzanie najlepszymi funduszami. „Puls Biznesu” przyznał mu również tytuł Zarządzającego Roku za najlepsze wyniki inwestycyjne.

Michał Szymański – Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Doktor nauk ekonomicznych, licencjonowany doradca inwestycyjny, CFA. Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, szczególnie w obszarze zarządzania aktywami. Współtwórca obecnego Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A i jego wieloletni Prezes Zarządu; wcześniej zajmował stanowisko m.in Dyrektora Inwestycyjnego i Prezesa Zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Pracował także w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities. Funkcję Prezesa Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. pełni od maja 2020 roku, czyli od momentu powstania spółki będącej częścią grup kapitałowych VIG oraz C-Quadrat.

Mariusz Zielonka – Ekspert ds. ekonomicznych w Konfederacji Lewiatan. Ekonometrysta. Po ukończeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał dyplom podyplomowych studiów z Analizy Biznesowej i Data Mining w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przed rozpoczęciem pracy jako ekspert ekonomiczny w Konfederacji Lewiatan większość swojej kariery spędził w administracji publicznej. Najpierw jako analityk rynku pracy, a następnie jako szef całej jednostki analizy rynku pracy. Następnie był odpowiedzialny za finansowanie szkolnictwa wyższego.

Patrycja Hanasiuk – Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Mariborze. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego oraz w sporach dotyczących problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego.

KONTAKT:

Wojciech Kubisz, Departament Wydarzeń
tel. 572 007 742, wkubisz@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 25 października 2023, godz. 10:00

Koniec: 25 października 2023, godz. 12:00

 Wydarzenie on-line