Ochrona sygnalistów. Nowe wymogi dla organizacji.

Termin
08/11/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz Linia Etyki zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana.

Ochrona sygnalistów. Nowe wymogi dla organizacji.

Powodem spotkania są prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja pochodzi z 22 lipca 2022 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów. Tym samym istnieje szeroka grupa odbiorców potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem, które w organizacjach mogą odpowiadać za wdrożenie wewnętrznych procedur, przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie na ich podstawie działań następczych.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • pracowników działów compliance
 • rzeczników etyki
 • specjalstów ds. HR
 • inspektorów ochrony danych
 • pracodawców, na których spoczywa odpowiedzialność prawna za zgodność procedur z przepisami

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest zapoznanie ich z nowymi wymaganiami, terminami na ich spełnienie oraz konsekwencjami braku procedur lub niewłaściwego ich wdrożenia. Uczestnicy będą mogli skorzystać w tym zakresie z praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.

PROGRAM:

 • Cel ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 • Zakres podmiotów zobowiązanych do wdrożenia przepisów ustawy.
 • Obowiązkowe i fakultatywne elementy wewnętrznych procedur zgłaszania.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za procedurę.
 • Znaczenie poufności zgłoszeń.
 • Standardy postępowań wyjaśniających.
 • Obsługa procedur dla sygnalistów w praktyce.
 • Zachęty do zgłaszania.

KONTAKT:

Grażyna Mazurek, Departament Wydarzeń

tel.: (+48 22) 55 99 940 kom. 698 663 090 | mail: gmazurek@lewiatan.org