Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Termin
10/07/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

Trwa 49. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy ogłoszona przez minister rodziny i polityki społecznej.

Konfederacja Lewiatan jest współorganizatorem wydarzenia.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursie mogą brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

W Konkursie są przyznawane nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla przedsiębiorstw.

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane wnioski w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać elektronicznie, poprzez aplikację dostępną na stronie do dnia 10 lipca 2023 r.

Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie  

Regulamin konkursu   

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu prowadzonym przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: konkursbhp@ciop.pl

Zgłoszenia tutaj