Podatek u źródła – największe wyzwania i jak im podołać – e-Akademia Lewiatana

Termin
24/10/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz MDDP zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana

Podatek u źródła – największe wyzwania i jak im podołać

24 października 2023 r. godz.: 10:00 -11:30

Udział bezpłatny

Podatek u źródła (withholding tax, WHT) jest obecnie jednym z największych wyzwań służb podatkowych polskich firm oraz ich zagranicznych kontrahentów. W szczególności mechanizm pay & refund powoduje istotne zatory w płatnościach wewnątrzgrupowych i generuje ryzyko dla płynności finansowej oraz sankcji dla polskich firm i ich członków zarządu. Wciąż też nie wiadomo, jak dokładnie należy zastosować się do podstawowych obowiązków w zakresie podatku u źródła, takich jak należyta staranność płatnika i identyfikacja rzeczywistego właściciela. W dobie niepewności, dodatkowo podsycanej przez profiskalne podejście organów podatkowych, eksperci MDDP podpowiedzą jaką strategię przyjąć i co zrobić, żeby z jednej strony uzyskać pożądane bezpieczeństwo, a z drugiej pozostać racjonalnym co do kosztów i czasu działania.

GRUPA DOCELOWA:

  • Dyrektorzy finansowi, managerowie ds. podatków, kontrolerzy finansowi, główni księgowi,
  • Kadra zarządzająca spółką / grupą kapitałową – członkowie zarządu, prezesi zarządu,
  • Członkowie rad nadzorczych,
  • Wspólnicy spółek.

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest przedstawienie głównych wyzwań związanych z podatkiem u źródła, w tym mechanizmu pay & refund i doboru najlepszych strategii celem skorzystania ze zwolnień lub preferencyjnych stawek. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z doświadczeniem MDDP i praktycznymi wskazówkami postępowania w zakresie wypełnienia wymogów należytej staranności, ustalenia statusu rzeczywistego właściciela oraz wyboru i przejścia ścieżek uzyskania opinii o stosowaniu preferencji, złożenia oświadczenia WH-OSC bądź uzyskania zwrotu podatku. Eksperci MDDP omówią na co zwrócić uwagę, jakie dokumenty zgromadzić i na jakie scenariusze się przygotować. A także jak podejść do nowej profiskalnej koncepcji braku zwolnienia odbiorcy od całości dochodów.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy zyskają informacje m.in. na temat:

  • jakie wymogi należy spełnić, aby zastosować preferencje w podatku u źródła,
  • jakich formalności należy dodatkowo dopełnić po przekroczeniu progu 2 mln zł, uruchamiającym tzw. mechanizm pay & refund,
  • na czym dokładnie polega ww. mechanizm, jakie dokładnie płatności mu podlegają, z jakimi konsekwencjami i ryzykami się wiąże,
  • którą i dlaczego formalną ścieżkę wybrać w związku z mechanizmem pay & refund (opinia o stosowaniu preferencji, oświadczenie zarządu, wniosek o zwrot podatku), jakie plusy, minusy i ryzyka są związane z każdą z tych ścieżek,
  • jakie racjonalne działania podjąć, aby spełnić wymogi należytej staranności i rzeczywistego właściciela,
  • jak praktycznie podejść do forsowanej przez Lubelski Urząd Skarbowy koncepcji zwolnienia z opodatkowania dywidend po stronie odbiorcy, jako wykluczającej możliwość zastosowania zwolnienia przez polskiego płatnika.

KONTAKT:

Sławomir Radtke, Departament Wydarzeń

tel. 572 007 742, sradtke@lewiatan.org

Dane wydarzenia:


Początek: 24 października 2023, godz. 10:00

Koniec: 24 października 2023, godz. 11:30

Wydarzenie on-line