Posiedzenie grupy roboczej BusinessEurope ds. swobodnego przepływu towarów