Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim