EKES: Posiedzenie Sekcji REX

Termin
20/12/2022

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje w Brukseli posiedzenie Sekcji Stosunków Zewnętrznych (REX). Udział w wydarzeniu bierze Jacek Krawczyk, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w EKES.

Sekcja zajmuje się monitorowaniem działań zewnętrznych UE przez dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w państwach trzecich i w regionach, z którymi UE utrzymuje oficjalne stosunki, zwłaszcza w państwach kandydujących i w sąsiedztwie UE. Sekcja aktywnie śledzi unijne polityki handlu i rozwoju.