Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
17/10/2022
Godzina
11:00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zespołu, które odbyły się w dniach 18.08.2022 r. oraz 12.09.2022 r.

3. Omówienie i przyjęcie stanowiska w sprawie trybu prac nad projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii.

4. Omówienie działań strony rządowej w sprawie realizacji Uchwały nr 116 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego.

5. Sprawy różne.