RDS: posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
12/09/2022
Godzina
14:00

Rada Dialogu Społecznego organizuje posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Dyskusja w temacie transformacji energetycznej i ustalenie stanowiska Zespołu w kwestii związanej z transformacji górnictwa i energetyki połączonej z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

3. Omówienie sytuacji w przemyśle energochłonnym pod kątem wprowadzenia przez stronę rządową publicznych instrumentów osłonowych celem wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych.

4. Debata nad rządowym projektem ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (druk 2548).

5. Sprawy różne.