RDS: Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Termin
30/08/2022
Godzina
11:00

Rada Dialogu Społecznego organizuje posiedzenie zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacje na temat stanu kolejnej fali epidemii COVID-19. – kwestie organizacyjne, finansowe, pracownicze – referuje Ministerstwo Zdrowia.
  2. Dyskusja dotycząca Uchwały nr 4/2022 z dnia 20.07.2022 r. Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, z uwzględnieniem roli edukacji szkolnej.
  3. Zapewnienie opieki medycznej dla mieszkańców domów opieki społecznej w okresie kolejnej fali pandemii – referuje przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  4. Informacje MZ na jakim etapie procedowania i realizacji są rekomendacje Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęte uchwałą nr 98 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 21września 2021r.
  5. Sprawy różne.