Kongres Praca 4.0 „Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”

Termin
30/01/2023 - 01/02/2023
Godzina
09:30
Rejestracja
Zarejestruj się

 

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan już po raz dziewiąty organizuje konferencję „Praca 4.0” poświęconą trendom, zjawiskom i rozwiązaniom, które zdominują rynek pracy – zarówno w Polsce,
jak i Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji będzie wszystko to, co okaże się kluczowe dla działów HR w 2024 roku. 

Cyfrowa i zielona transformacja ma dziś ogromny wpływ na modele pracy. Ma istotne znaczenie tak dla działów HR, jak i liderów firm, współdecyduje bowiem o sukcesie bądź porażce. Czynników determinujących przyszłość pracy jest jednak więcej. Od regulacji prawnych na krajowym
i unijnym rynku, istotnych zmian demograficznych, po rosnący popyt na zupełnie nowe kompetencje i doświadczenia zawodowe. 

Zatem – jak postępująca cyfryzacja i automatyzacja procesów będzie się przekładać
na organizację i standardy pracy? Które z umiejętności okażą się w najbliższym czasie szczególnie pożądane przez pracodawców? W którym kierunku ewoluować będą dobrostan pracowniczy i work-life balance, a także – jak  usprawniać współpracę w różnorodnych, także pod względem pokoleniowym, zespołach? Wreszcie, jak poradzić sobie z niedoborem pracowników, zarządzać migracją, dokąd zaś zmierzać będą regulacje w zakresie prawa pracy? 

O tym wszystkim będziemy dyskutować w gronie ekspertów i praktyków rynku.

Serdecznie zapraszamy!

 

Maciej Witucki

   Prezydent Konfederacji Lewiatan

 

PROGRAM

AGENDA

29 stycznia | stacjonarnie,   Centrum Kreatywności Targowa           

Targowa 56, Warszawa

09.00 – 09.15                Rejestracja

09.15 – 09:30                Wystąpienie inaugurujące
Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan
Przedstawiciel/ka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel BusinessEurope

09.30 – 10:15                  Rynek pracy przyszłości – jak będzie wyglądać?

Jesteśmy świadkami dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych. Jak

one wpłyną na rynek pracy? Do czego muszą się przygotować pracodawcy i

działy HR w obliczu  zachodzących zmian?

 

Prelegenci:

Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

Moderacja: Prof. Jacek Męcina, Doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan

10:15 – 10:30                  Rozmowa z gościem specjalnym

10.30 – 10:45                  Przerwa kawowa

10:45 – 11:45                  Zmiany w prawie pracy. Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach?

Podsumowanie zmian wprowadzonych w 2023 r. Jakie przepisy musimy

wprowadzić do Kodeksu pracy w związku z wdrożeniem unijnych dyrektyw?

Jawność wynagrodzeń w firmach – czy jesteśmy gotowi na zmiany? Jakie

instytucje prawa pracy powinny być przedmiotem reformy w kolejnych latach?

Prelegenci:

Przedstawiciel/ka OPZZ

Przedstawiciel/ka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Moderacja: Robert Lisicki, Dyrektor, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

11:45 – 12:45                  Migranci ekonomiczni: fakty i mity.

Transformacja Polski z państwa emigracyjnego w imigracyjne jest dobrym                                                      momentem na rozpoczęcie dyskusji o przyszłym kształcie polityki migracyjnej.                                                Jak powinna ona wyglądać? Na jakie  trendy w migracji zarobkowej powinniśmy                                            zwrócić uwagę? Czy migranci wojenni odnaleźli się na polskim rynku pracy?                                                    Czy jesteśmy w stanie konkurować z innymi krajami UE o wykwalifikowanych                                                pracowników z zagranicy?

Prelegenci:

Monika Fedorczuk, Dyrektorka, Urząd Pracy m.st. Warszawy (TBC)

Paulina Jaworska, Country Director for Poland, Tent Partnership for Refugees

Moderacja: Nadia Kurtieva, Ekspertka, Departament Pracy, Konfederacja                                                        Lewiatan

12:50 – 13:15                  Wystąpienie gościa specjalnego

Przedstawiciel/ka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel/ka PARP

13.15 – 13:50                  Przerwa kawowa – poczęstunek

13.50 – 14:50                  Strategia umiejętności na polskim rynku pracy *

Niedostosowanie umiejętności i kwalifikacji kandydatów do aktualnych potrzeb

pracodawców stanowi jedną z największych barier rozwoju firm. Czy reskilling

i upskilling stają się koniecznością? Które kompetencje i kwalifikacje są

najbardziej pożądane na polskim rynku pracy? Jak dostawać system edukacji do

potrzeb pracodawców?

Moderacja: Sławomir Szymczak, Ekspert, Departament Pracy, Konfederacja Lewiatan

14:50 – 15:50                  Inkluzywny rynek pracy, czyli jaki? *

Sytuacja demograficzna nie pozostawia złudzeń, zespoły zróżnicowane                                                             wiekowo w organizacji są kluczem do sukcesu. Wielopokoleniowość kryje w                                                     sobie nie tylko dodatkowy potencjał innowacyjności, ale też duże wyzwanie dla                                              pracodawców i managerów. Jak budować kulturę otwartości w organizacji? Jak                                              odpowiedzieć na różne potrzeby i możliwości?  Czy cyfryzacja i robotyzacja są                                                  szansą czy wyzwaniem w wyrównaniu szans na rynku pracy?

 

Moderacja: Ewa Ulicz, Marketing and Product Development Director,
IGT Poland

15.50 – 16:05                  Przerwa kawowa

16.05 – 16:50                  Nowoczesne technologie w miejscu pracy – badania i rozwój kompetencji,                                                       stosowanie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów, robotyzacja
i cyfryzacja *

W jaki sposób nowoczesne technologie wpływają na działanie działów HR,                                                       organizację pracy? Czy AI stanowi zagrożenia czy szansę dla pracowników,                                                       pracodawców? Jak automatyzacja, AI wpłynie na zapotrzebowania na określone                                             zawody, umiejętności? Jak algorytmy wpływają na naszą pracę? Czego                                                               spodziewać się od projektowanych  regulacji sztucznej inteligencji?

 

Prelegenci:

Przedstawiciel/ka Amazon

 

16:50 – 17:00                  Zakończenie spotkania

*Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan

w zakresie umiejętności i kompetencji  w miejscu  pracy po pandemii COVID-19 (Better Sillked)

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jedna wyłącznie  poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku  z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.