Premiera raportu „Pozytywny wpływ Zielonej Transformacji na zdrowie”

Termin
14/12/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan zaprasza na prezentację raportu „Pozytywny wpływ Zielonej Transformacji na zdrowie”

14 grudnia 2022 r. godz.: 10:00-12:00, online

Udział bezpłatny

TEMATYKA:

W 2015 roku podczas XXI konferencji ONZ dotyczącej zmiany klimatu przyjęto tzw. Porozumienie Paryskie. Dokument zobowiązywał wszystkie kraje zrzeszone pod egidą Narodów Zjednoczonych, do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które wpływają na ocieplanie się klimatu.

Ograniczenie ich produkcji to niezbędny krok do zachowania stabilności klimatycznej na Ziemi. W 2019 roku opublikowano założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który stał się odpowiedzią Unii Europejskiej na Porozumienie Paryskie.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, których celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, ostatecznie zaś – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. EGD (z ang. European Green Deal) obejmuje strategie, instrumenty i inicjatywy ze ściśle powiązanych ze sobą obszarów działania: w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania, w celu poprawy zdrowia publicznego i dobrostanu mieszkanek i mieszkańców UE oraz zapewnienia konkurencyjnej pozycji na światowym rynku. Ich realizacja pozwoli Europie stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

W 2022 roku, w związku z kryzysem energetycznym związanym z rosyjską agresją na Ukrainę plan wzbogacono o kolejny pakiet nazwany RepowerEU. Zakłada on wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego członków Unii Europejskiej. Wszystkie te działania i obszary mają także szansę pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia publicznego w UE – które w dużym stopniu odczuwa już następstwa kryzysu klimatycznego, silnego zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, czy skutki pandemii COVID-19, destabilizującej funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.

Zapraszamy państwa na premierę raportu, który przedstawia pozytywne skutki zdrowotne wprowadzenia opracowanych i planowanych inicjatyw oraz strategii dla mieszkańców Unii Europejskiej i środowiska na jej terenie. Wprowadzenie rozwiązań i strategii zawartych w EGD nie tylko ma szansę wyhamować przyspieszający proces zmiany klimatu, ale może też poprawić jakość zdrowia i życia mieszkańców i mieszkanek UE.

Dzięki inwestycjom w niskoemisyjne gałęzi gospodarki i kompleksowemu podejściu do tematu transformacji ekologicznej, zwłaszcza w zakresie odejścia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, wód i gleb, zachowaniu i odbudowie bioróżnorodności, regulacji dotyczących chemikaliów czy gospodarce o obiegu zamkniętym, UE ma szansę stać się pierwszą światową zrównoważoną i nowoczesną gospodarką, która stawia zdrowie publiczne w centrum uwagi i dyskusji na temat planowanych strategii i rozwiązań.

KONTAKT:

Grażyna Mazurek, Departament Wydarzeń

tel.: (+48 22) 55 99 940 kom. 698 663 090 | mail: gmazurek@lewiatan.org