Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w firmach

Termin
19/01/2023 - 20/01/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wraz ze współorganizatorami, wśród których jest Konfederacja Lewiatan oraz partnerami merytorycznymi zaprasza na konferencję „Przeciwdziałanie mobbingowi i innym niepożądanym zjawiskom w firmach”, która odbędzie się w dniach 19-20 stycznia 2023 roku.

W ramach konferencji omówione będą prawne aspekty dotyczące przeciwdziałania mobbingowi oraz zalecenia – dobre praktyki. Wśród zaproszonych prelegentów są prawnicy, mediatorzy, pracownicy naukowi i dziennikarze.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan, radczyni prawna, mediatorka, członkini Gemme, wygłosi podczas konferencji prelekcję „Mediacja a mobbing – perspektywa niemiecka”.

Organizatorami i partnerami merytorycznymi konferencji są: Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacji przy NRA, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Centrum Mediacji Lewiatan, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet SWPS, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. , House od Skills, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Program konferencji