Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie doraźnego Zespołu ds. ochrony zdrowia

Termin
06/06/2022

Proponowany porządek obrad:

1. Przegląd rekomendacji Zespołu przyjętych uchwałą nr 98 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 21 września 2021.

2. Sprawy różne.

Uczestniczy: Kacper Olejniczak