Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie doraźnego Zespołu ds. ochrony zdrowia