Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Termin
14/03/2022

Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:

  1. Informacja na temat stanu realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
  2. Funkcjonowanie teleporad w systemie ochrony zdrowia – aktualna ocena, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od października 2021 r.
  3. Informacja Ministra Zdrowia w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy, z uwzględnieniem źródeł i wysokości finansowania tej pomocy.
  4. Sprawy różne.

Uczestniczy Kacper Olejniczak