Rada Dialogu Społecznego – posiedzenie plenarne

Termin
30/03/2022
Godzina
11:00
  1. Sytuacja oświaty i pracowników oświaty w świetle wdrażanych reform, oraz konieczności włączenia dużych grup migrantów do systemu oświaty.
  2. Nowelizacja Polskiego Ładu w zakresie systemu podatkowego.
  3. Informacja Rządu w sprawie realizacji Uchwały nr 100 strony pracodawców i strony pracowników RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wdrażającej dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP) .
  4. Sprawy Różne.

Udział: M. Witucki, J. Męcina, G. Baczewski, J. Mordasewicz, P. Pruszyński, S. Włodarska

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, w Warszawie