Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie plenarne

Termin
08/05/2023
Godzina
16:00

W poniedziałek, 8 maja 2023, w godzinach 16:00-18:00 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego, sala A

Udział wezmą przedstawiciele Lewiatana: G. Baczewski, J. Męcina, J. Mordasewicz, M. Zielonka, S. Włodarska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Głosowanie nad Uchwałą nr 62 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 20222 r.
  2. Głosowanie nad Uchwałą nr 120 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie realizacji kamienia milowego z Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego usprawnienia procesu stanowienia prawa.
  3. Głosowanie nad Uchwałą nr 63 Rady Dialogu Społecznego w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego.
  4. Dyskusja o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
  5. Sprawy bieżące.