Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie plenarne

Termin
16/02/2022
Godzina
12:00

Temat: Wpływ zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład na sytuację pracowników i przedsiębiorców.

Uczestniczy: Przemysław Pruszyński