Rada Dialogu Społecznego: Posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Termin
06/06/2022

Proponowany porządek obrad:

  1. Program modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej od 1 stycznia 2023 roku.
  2. Zmiany w ustawie o KAS, w zakresie świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
  3. Sprawy różne.

Uczestniczy: Przemysław Pruszyński