Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Termin
07/02/2022
Godzina
10:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Działania Ministerstwa Finansów w związku z wejściem w życie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład”).
  2. Problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz Krajowej Administracji Skarbowej w związku z wejściem w życie ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  3. Wsparcie dla przedsiębiorców oraz Krajowej Administracji Skarbowej w związku z wejściem w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
  4. Sprawy różne.

Uczestniczy: Przemysław Pruszyński