Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Termin
14/02/2022
Godzina
12:00

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Dyskusja nad zapisami i zmianami Polskiego Ładu.
  2. Podjęcie próby wypracowania wspólnego stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.
  3. Informacja o odpowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie tak zwanych diet krajowych.
  4. Sprawy różne.

Uczestniczą: Jacek Męcina, Przemysław Pruszyński