Rada Dialogu Społecznego: Posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Termin
09/05/2022
Godzina
09:00

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025.
  2. Dyskusja dotycząca Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025.
  3. Dyskusja dotycząca wypracowania ewentualnego stanowiska stron w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022–2025.
  4. Sprawy różne.

Uczestniczą: Jacek Męcina, Przemysław Pruszyński, Mariusz Zielonka