Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Termin
13/03/2023
Godzina
12:00

W poniedziałek 13 marca w godz. 12 – 13.30 odbędzie się posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Miejsce spotkania: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, ul. Limanowskiego 23, Sala A oraz wideokonferencja.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja Przewodniczącego Zespołu nt. zakresu prac nad implementacją i podziału tego zakresu pomiędzy Zespoły Prawa Pracy oraz Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych;
  2. Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nt. regulacji europejskich i konsekwencjach dla obowiązującego porządku wprawnego w zakresie regulacji minimalnego wynagrodzenia i problemów do omówienia (sugeruję także prezentacje dobrych praktyk z wybranych krajów UE) ;
  3. Kluczowe kwestie do omówienia przez partnerów społecznych – komentarze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów;
  4. Dyskusja Zespołu i wypracowanie wniosków ew. dalszej agendy prac;
  5. Sprawy różne.

W posiedzeniu udział wezmą przedstawiciele Lewiatana: prof. Jacek Męcina i Przemysław Pruszyński.