Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Termin
28/01/2022
Godzina
13:00

Porządek obrad:

  1. Dyskusja na temat Polskiego Ładu, w tym:
  • Zmiany wprowadzone w systemie podatkowym wynikające z wejścia w życie reformy podatkowej Polski Ład. Dyskusja na temat skutków tej reformy dla pracowników i pracodawców. Ocena i postulaty wobec zaistniałej sytuacji;
  • Dyskusja nad możliwością przyjęcia stanowiska Zespołu wobec rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • Dyskusja na temat postulatu zawieszenia „reformy” w zakresie, w jakim dotyczy ona zmian w sposobie opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorców;
  • Omówienie problemów, które pojawiły się na początku roku przy wypłacaniu pracownikom wynagrodzeń;
  • Informacja Ministerstwa Finansów na temat zakresu i harmonogramu działań resortu, mających naprawić błędy legislacyjne popełnione przy wprowadzaniu tak zwanego Polskiego Ładu oraz przedstawienie sposobu implementacji tych rozwiązań.
  1. Informacja o odpowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie tak zwanych diet krajowych.
  2. Sprawy różne.

Uczestniczą: Jacek Męcina, Przemysław Pruszyński, Jeremi Mordasewicz