Rada Dialogu Społecznego: Posiedzenie Zespołu ds. funduszy europejskich

Termin
07/06/2022
Godzina
11:00

Proponowany porządek obrad:

1. Ostateczny kształt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 przesłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską – informacja strony rządowej.

2. Stan przygotowania krajowych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 – informacja strony rządowej, dyskusja.

3. Stan przygotowania systemu wdrażania funduszy unijnych na lata 2021-2027 (wytyczne, systemy informatyczne dotyczące naboru wniosków i realizacji projektów, komitety monitorujące ) – informacja strony rządowej, dyskusja.

4. Podsumowanie prac nad ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( tzw. ustawa wdrożeniowa) – informacja strony rządowej.

5. Uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

 – informacja strony rządowej na temat ostatecznego kształtu programu po zakończonych uzgodnieniach w zespołach negocjacyjnych z Komisją Europejską oraz planowanego systemu i harmonogramu wdrażania

– dyskusja.

6. Sprawy różne.

 

uczestniczą: Marzena Chmielewska, Małgorzata Lelińska