Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
11/04/2022

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 18.02.2022 r.
  3. Omówienie i przyjęcie Stanowiska strony pracowników i pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w sprawie wpływu gospodarki leśnej na branżę turystyczną.
  4. Gospodarka odpadami – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, System Kaucyjny, SUP – zapewnienie spójności regulacji w Polsce do osiągnięcia celów wynikających z prawa unijnego – dyskusja
  5. Sprawy różne.