Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
02/03/2023
Godzina
11:00

W czwartek 2 marca w godz. 11.00 – 12.30 odbędzie się posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Miejsce spotkania to CPS „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, sala A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 13.12.2022 r.
  3. Omówienie i przyjęcie znowelizowanego Stanowiska strony społecznej Zespołu z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie objęcia dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw programem wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.
  4. Omówienie Stanowiska strony społecznej Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Uchwały nr 4/2022 WRDS.
  5. Omówienie Stanowiska strony pracowników i pracodawców Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy z 30.12.2023 w sprawie przepisów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników i potrzeb dokonywania niezbędnych modyfikacji i zmian, niektórych regulacji prawnych, w celu zwiększenia ich spójności, wyeliminowania nadmiernej biurokracji oraz dostosowania do obecnego kontekstu gospodarczego i społecznego.
  6. Rozpatrzenie Stanowiska WRDS z dnia 28 października 2022 roku w sprawie odblokowania energetyki wiatrowej oraz wsparcia programu prosumenta.
  7. Sprawy różne.

Udział wezmą przedstawiciele Konfederacji Lewiatan: Jeremi Mordasewicz i Jakub Safjański.