Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
01/06/2023
Godzina
11:00

W czwartek 1 czerwca 2023 w godzinach 11:00-12:30 odbędzie się posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkanie będzie online, w aplikacji Microsoft Teams. Udział wezmą eksperci Konfederacji Lewiatan: Jeremi Mordasewicz i Jakub Safjański.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 2.03.2023 r.

3. Omówienie projektu Stanowiska w sprawie poparcia postulatów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego odnośnie ustawy o rzemiośle.

4. Omówienie i przyjęcie projektu Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

5. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Raportowanie ESG, Rynek pracy w Polsce – omówienie sposobu procedowania tematów skierowanych do Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w ramach Programu Prac Rady na 2023 rok.

6. Sprawy różne.