Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
18/02/2022
Godzina
11:00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 17 grudnia 2021 r.

3. Decyzja Zespołu w sprawie Stanowiska dot. bioróżnorodności.

4. Dyskusja i przyjęcie Stanowiska w sprawie polityki leśnej i sytuacji na rynku drewna.

5. Dyskusja i przyjęcie Stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

6. Sprawy różne.

Uczestniczą: Dorota Zawadzka – Stępniak, Jeremi Mordasewicz