Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. prawa pracy

Termin
30/06/2022

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Problematyka elektronizacji wniosków i oświadczeń w prawie pracy (poza rozwiązaniem, wypowiedzeniem i wypowiedzeniem zmieniającym umowy o pracę).

− wypracowanie metodologii prac nad rekomendacjami.

  1. Przeprowadzenie analizy, czy obecne rozwiązania prawne w wystarczającym stopniu chronią prawo polskiego pracownika do odłączenia (do bycia off line) w świetle zapisu Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji – „pracownik nie jest zobowiązany do bycia kontaktowalnym”.

− określenie zakresu analizy, wypracowanie metodologii prac nad rekomendacjami.

  1. Sprawy różne.

 

Uczestniczą: Robert Lisicki, Jacek Męcina