Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych

Termin
20/04/2022

Proponowany porządek obrad:

  1. Kontynuacja dyskusji i prac. Uregulowanie kwestii emerytur niższych od najniższej emerytury, tzw. „emerytur groszowych”. Mechanizm nabycia prawa do emerytury i wypłaty świadczenia emerytalnego. Minimalny okres zatrudnienia.
  2. Informacja nt. prac w Zespołu roboczego ds. emerytur pomostowych.
  3. Sprawy różne.

 

Uczestniczą: Jeremi Mordasewicz , Robert Lisicki