Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych

Termin
10/02/2022
Godzina
11:00

Proponowany porządek obrad:

1. Ustalenie zakresu tematów prac oraz harmonogramu posiedzeń Zespołu w 2022r.

2. Informacja MRiPS w zakresie realizacji Uchwały nr 53 RDS z 20.10.2021r.

3. Omówienie możliwości zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części dotyczącej obecności organizacji reprezentatywnych Radzie Nadzorczej ZUS. (Miałyby one na celu odejście od wprowadzonego arbitrażu przy wyborze przedstawicieli ze strony pracodawczej oraz eliminacji połowy organizacji pracodawczych w tym gremium. Takie zmiany są możliwe, jednakże wymagają dobrej woli stron dialogu społecznego).

4. Omówienie zamierzeń Rządu RP w kwestii likwidacji tzw. zbiegów umów. (Wprowadzenie zmian w zakresie składki zdrowotnej (odliczenia i nowe tytuły) wywołuje napięcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wysoka inflacja i spodziewane spowolnienie gospodarcze budzą szeroki niepokój pracodawców, którzy powinni znać jakie są perspektywy prowadzenia firm i zatrudniania pracowników).

5. Sprawy różne.

 

Uczestniczą: Robert Lisicki, Jeremi Mordasewicz