Rada Dialogu Społecznego: posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

Termin
01/06/2022
Godzina
10:00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 18.01.2022r., oraz z dnia 22.03.2022r.

3. Przedstawienie raportu „Dialog społeczny w czasie pandemii COVID 19 ” – dyskusja.

4. Platforma wymiany informacji dotyczących działań partnerów społecznych związanych z ekonomicznymi i społecznymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę.

5. Ekspertyza w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce – informacja wstępna.

6. Sprawy różne.

a. Informacja o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

b. Informacja o pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych.

 

Uczestniczą: Jacek Męcina