Rada Dialogu Społecznego: wspólne posiedzenie zespołu problemowego ds. prawa pracy i zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

Termin
17/03/2023
Godzina
11:00

W piątek, 17 marca 2023 w godz. 11:00-12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie zespołu problemowego ds. prawa pracy i zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego. Miejsce spotkania: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23, sala A. W posiedzeniu udział wezmą przedstawiciele Lewiatana: prof. Jacek Męcina i Robert Lisicki.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Kontynuacja dyskusji na temat praktycznych wniosków oraz rekomendacji wynikających z ekspertyzy na temat aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju układów zbiorowych pracy w Polsce
  2. Projekt ustawy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o sporach zbiorowych pracy z dnia 9 lutego 2023 r. – referuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej
    – dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie przedmiotowego projektu.
  3.  Sprawy różne.