Rada GOZ Konfederacji Lewiatan – wyzwania GOZ w Planie Działań KE w 2022