RDS: Posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Termin
13/12/2022
Godzina
11:00

W ramach działalności Rady Dialogu Społecznego odbędzie się posiedzenie zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy – online oraz w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie kworum.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zespołu z dnia 17.10.2022 r.
  3. Omówienie koncepcji programu rządowego na 2022 rok pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”.
  4. Omówienie i przyjęcie Stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego w sprawie objęcia programami wsparcia w ramach i na zasadach ustawy z 12 października 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 dużych przedsiębiorstw i branż szczególnie narażonych na wzrost kosztów energii i paliw.
  5. Rozpatrzenie uchwał WRDS:

– nr 2/2022 strony pracodawców, strony pracowników i strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2022 r.

– nr 4/2022 WRDS w Gdańsku w sprawie roli przedsiębiorców w kształceniu zawodowym na potrzeby pomorskiego rynku pracy i aktualnych wydarzeń w tym obszarze.

– Stanowisko nr 5/2022 r. Stron społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przygotowania przez Rząd RP transparentnych form pomocy dla pracodawców i pilnego wsparcia rozwoju energetyki wiatrowej oraz prosumenckiej.

– nr 9.2022  K-P WRDS przyjmująca stanowisko nr 4/2022 w sprawie budowy Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo.

6. Sprawy różne.