Seminarium „Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych”

Termin
24/04/2023
Godzina
16:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium online: „Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych”.

PROGRAM WYDARZENIA

16:00 – 16:15 Powitanie uczestników. Przedstawienie prelegentek i prelegentów.

16:15 – 17:00 Konwersja z kpc/klauzule arbitrażowe w kontraktach pomiędzy przedsiębiorcami – dlaczego w przypadku sporu na tle wykonania kontraktu przedsiębiorcy powinni sięgać po arbitraż?
mec. Ewa Rutkowska, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan

17:00 – 17:40 Postępowanie arbitrażowe w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy.
dr Agnieszka Zwolińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

17:40 – 18:15 Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym w świetle art.1157 i 1163 k.p.c. oraz Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
dr Rafał Kos, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan

17:40 – 18:15 Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym w świetle art.1157 i 1163 k.p.c. oraz Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.
dr Rafał Kos, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan

18:15 – 19:00 Mediacja w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy – szanse i wyzwania.
mec. Dariusz Wojnar, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

19:00 – 19:30 Mediacja w postępowaniu karnym – możliwość zastosowania w sprawach karnych gospodarczych.
mec. Monika Pujan, Łódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji

19:30 – 20:00 Podsumowanie spotkania.

Moderacja: Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz (Dyrektorka Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan) & Monika Stachura (Mediatorka Centrum Mediacji Lewiatan)

Seminarium przeprowadzone zostanie w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.