Seminarium „Sygnalizowanie naruszeń prawa. Czy projekt ustawy wymaga zmian?”

Termin
14/02/2024
Godzina
11:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan, OPZZ oraz WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają na seminarium

Sygnalizowanie naruszeń prawa. Czy projekt ustawy wymaga zmian?

14 luty 2024 r. godz.: 11:00 – 13:00

Udział bezpłatny

Wdrożenie dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinno posłużyć wprowadzeniu przejrzystych i efektywnych instrumentów informowania o naruszeniu prawa, które wzmocnią w odbiorze społecznym instytucję sygnalisty. Przyjęcie nowych rozwiązań przez przedsiębiorców i potencjalnych sygnalistów ma kluczowe znaczenie dla efektywności tej instytucji.

Sygnalizowanie naruszeń prawa ma służyć zarówno poszczególnym przedsiębiorstwom jako mechanizm wczesnego ostrzegania umożliwiający ochronę interesów przedsiębiorstwa, jak i szerzej gospodarce, gwarantując równe zasady wszystkim jej uczestnikom. Przepisy muszą zapewniać poczucie bezpieczeństwa osobom sygnalizującym nieprawidłowości, a przedsiębiorcom przejrzyste i przystępne instrumenty rozpatrywania zgłoszeń. Szereg rozwiązań przewidzianych w projekcie wciąż budzi kontrowersje.

Celem seminarium jest przedstawienie różnych ocen projektowanych rozwiązań. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • Czy projekt ustawy realizuje cele dyrektywy?
  • Czy wewnątrzzakładowa procedura zgłoszeń będzie skutecznym rozwiązaniem?
  • Czy związki zawodowe powinny otrzymać szersze uprawnienia?
  • Jak średnie przedsiębiorstwa mają podejść do wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń, czy będzie to dużym obciążeniem?
  • Czy uwzględniono w projekcie funkcjonowanie grup kapitałowych?

KONTAKT:

Robert Lisicki
mail: rlisicki@konfederacjalewiatan.pl

Dane wydarzenia:


Początek: 14 lutego 2024, godz. 11:00

Koniec: 14 lutego 2024, godz. 13:00

Miejsce: Warszawa, on-line