Spółki kapitałowe po rewolucji październikowej. Nowe prawo holdingowe i inne zmiany w KSH

Termin
25/11/2022
Godzina
10:00
Rejestracja
Zarejestruj się

Konfederacja Lewiatan oraz GWLAW zapraszają na webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie i omówienie skutków jakie wywoła nowelizacja KSH, jak również wskazanie sposobów uniknięcia ryzyk i niebezpieczeństw oraz związanej z nimi odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej.

SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO:

 • Prezesów zarządu,
 • Członków zarządu,
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych,
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek,
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego,
 • Reprezentanów działów audytu i controllingu,
 • Szefów biur obsługi zarządu,
 • Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,
 • Specjalistów ds. korporacyjnych,
 • Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów.

Uczestnicy spotkania zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które zaszły w przepisach dotyczących spółek kapitałowych.

PROGRAM:

1. Prawo holdingowe
2. Ujednolicenie zasad liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych
3. Zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych
4. Obowiązki informacyjne
5. Zmiany dotyczące zarządu, rady nadzorczej i likwidatora 
6. Nowe typy przestępstw