Spotkanie „Cyfryzacja w edukacji – aktualne programy i źródła finansowania”

Termin
09/11/2023
Godzina
10:00

Spotkanie dla członków Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami administracji

„Cyfryzacja w edukacji – aktualne programy i źródła finansowania”

9 listopada 2023 r., godz. 10:00-16:00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan (ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa)

Zapraszamy do zgłoszenia udziału na adres: adzumaga@lewiatan.org

Agenda spotkania „Cyfryzacja w edukacji – aktualne programy i źródła finansowania”

10:00-12:00        Projekty i konkursy finansowane z programu FERS 2021-2027 w obszarze edukacji istotne dla branży edtech

  • Marek Lewiński, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych – Ministerstwo Edukacji i Nauki

12:00-12:20       Przerwa

12:20-14:20       Projekty Centrum Transformacji Cyfrowej oraz Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych – aktualizacja informacji o przedsięwzięciach istotnych dla branży edtech

  • Katarzyna Nosalska, Dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych – Ministerstwo Cyfryzacji
  • Tomasz Kulasa, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej – Ministerstwo Edukacji i Nauki

14:20-15:00       Przerwa – lunch

14:40-16:00       Przedmiot „Biznes i Zarządzanie” – pierwsze doświadczenia i potencjalne obszary współpracy z biznesem

  • Wojciech Janek, Dyrektor Centrum GovTech

Firmy zainteresowane członkostwem w Radzie ds. EdTech Lewiatana zapraszamy do kontaktu z Eweliną Babicką: ebabicka@lewiatan.org