Spotkanie ekspertów ds. BHP pracowników administracyjno-biurowych – patronat Lewiatana

Termin
10/10/2023
Rejestracja
Zarejestruj się

10 października 2023 r. Santander Bank Polska organizuje spotkanie ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych.

Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, którego celem jest poprawa warunków podczas pracy hybrydowej.

Zasady BHP kojarzone są najczęściej z branżami przemysłowymi i budowlanymi. Jednak pracownicy administracyjno-biurowi także zmagają się z problemami w swoim środowisku pracy. Są one zupełnie inne niż te, które dotyczą pracowników fizycznych.

Dodatkowym wyzwaniem jest praca hybrydowa. Firmy muszą zapewnić pracownikom dostęp do niezbędnych narzędzi oraz wprowadzać regulacje, które zapewnią zdrowe środowisko pracy. Jak wynika z badania Deloitte, taka forma pracy jest dla pracowników bardzo ważna. Niemal połowa ankietowanych deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy.

Praca hybrydowa wymaga jednak wprowadzenia praktyk i zasad, które pomogą pracownikom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Brak ergonomicznych stanowisk pracy czy długie godziny spędzone przy komputerach mogą znacząco wpływać na dobrostan i wydajność pracowników biurowych.

Dlatego Santander Bank Polska organizuje spotkanie, podczas którego eksperci z różnych organizacji będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz zbudować sieć kontaktów w celu polepszenia warunków pracy biurowej. Aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania powołana zostanie również Sieć Ekspertów ds. BHP pracowników administracyjno-biurowych.

Santander Bank Polska chce budować dobre praktyki w obszarze wellbeingu i BHP, oparte na doświadczeniach najlepszych ekspertów. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z praktycznymi rozwiązaniami i wyzwaniami, z którymi pracodawcy oraz pracownicy mierzą się po wprowadzeniu nowych wymogów pracy zdalnej. Eksperci porozmawiają m.in. o organizacji oraz przygotowaniu ergonomicznego stanowiska pracy w domu.

Budowa dojrzałej kultury dbania o zdrowie pracowników, opiera się nie tylko na spełnianiu wymogów prawnych, ale także na wielu dodatkowych działaniach, które są inicjatywą własną firm. Podejmowanie tych działań pokazuje, że świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu jest coraz większa. Santander Bank Polska od wielu lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i za bezwzględny priorytet uważa zdrowie fizyczne i psychiczne swoich pracowników. Stworzenie Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych jest naturalną kontynuacją działań w tym obszarze.

Patronem wydarzenia jest Konfederacja Lewiatan.

Link do zapisów tylko dla pracowników BHP administracyjno-biurowych. Liczba miejsc ograniczona.