Spotkanie „Mikropoświadczenia bez tajemnic”

Termin
06/11/2023
Godzina
11:30
Rejestracja
Zarejestruj się

Rada ds. EdTech przy Konfederacji Lewiatan serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące mikropoświadczeń

„Mikropoświadczenia bez tajemnic”

6 listopada 2023 r. w godz. 11:30-13:00 na platformie Teams

W czasie spotkania eksperci: Michał Nowakowski z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Sławomir Szymczak z Konfederacji Lewiatan omówią:

  • kluczowe informacje na temat tego instrumentu
  • aktualny stan prac nad tym rozwiązaniem w Polsce
  • dotychczasowe zaangażowanie Lewiatana w tym zakresie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy firmy oraz uczelnie wyższe zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, reprezentantów uczelni odpowiedzialnych za tworzenie oferty edukacyjnej oraz firm świadczących usługi rozwojowe, ale także wszystkich, którzy zastanawiają się, jak wykorzystać mikropoświadczenia w swojej praktyce biznesowej lub w ścieżce rozwoju pracowników.

Czym są mikropoświadczenia?

Mikropoświadczenia oznaczają opis efektów uczenia się, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się. Efekty te zostały ocenione na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy. Mikropoświadczenia są własnością osoby uczącej się i mogą być udostępniane oraz przenoszone. Mogą być samodzielne lub łączone w większe poświadczenia.

Program:

11:30-11:45 Dlaczego warto poznać mikropoświadczenia – wprowadzenie i dotychczasowe zaangażowanie Lewiatana w tym obszarze 

  • Sławomir Szymczak, koordynator projektu, ekspert w Departamencie Pracy Konfederacji Lewiatan

11:45-12:15 Czym są mikropoświadczenia i gdzie jesteśmy z przygotowaniem systemu?

  • Michał Nowakowski, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych

12:15-13:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej, koordynatorka Rady ds. EdTech.

Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2023 r. w godz. 11:30-13:00 za pomocą platformy Teams. Link do połączenia zostanie przesłany drogą mailową do zgłoszonych osób.

Dane wydarzenia:


Początek: 6 listopada 2023, godz. 11:30

Koniec: 6 listopada 2023, godz. 13:00

 Wydarzenie on-line, rejestracja tutaj