Spotkanie online: Jak wygrywać przetargi ONZ?

Termin
22/02/2022
Godzina
14:00

Spotkanie organizowane przez Sekretariat Generalny ONZ we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii seminarium dot. zamówień publicznych Systemu Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku, w godz. 14:00 – 15:30 za pomocą platformy MS Teams w języku angielskim. Podczas seminarium zostanie omówiony system, procedury i wymagania, które należy spełnić by uczestniczyć w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. Przewidziano także czas na serię pytań i odpowiedzi.

Wydarzenie to organizowane jest wyłącznie dla firm i organizacji polskich.

Oferta na rynku projektów ONZ, to zamówienia na produkty i usługi o wartości średnio 22 mld USD rocznie. Rynek ten stale rozwija się i corocznie zwiększa swoją wartość. Profil oraz skala zamówień to możliwość zagranicznej ekspansji na często trudne i egzotyczne rynki oraz wzmocnienie wizerunku firm. Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. ONZ poszukuje towarów i usług ze wszystkich branż, m.in. takich jak: usługi transportowe, magazynowe i pocztowe, produkty spożywcze, napoje, leki, środki antykoncepcyjne, sprzęt medyczny, sprzęt laboratoryjny, szczepionki, materiały farmaceutyczne, zespoły ratownictwa medycznego, paliwa i smary, żywność i napoje, sprzęt IT/ITC, artykuły gospodarstwa domowego, materiały edukacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, transport lotniczy, pojazdy, urządzenia do zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo doradztwo w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, „zielonych” rozwiązań energetycznych i infrastrukturalnych, zarządzania odpadami, a także usługi szkoleniowe, konferencyjne i gastronomiczne.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: mzp@mrit.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2022 roku (środa).

Zgłoszenia MUSZĄ zawierać następujące informacje:

  1. Oficjalna nazwa firmy (bez skrótów)
  2. Branża – zgodnie z zakładką „Branża” z załączonego dokumentu
  3. Kategoria usług – zgodnie z zakładką „Kategoria usług” z załączonego dokumentu
  4. Imię i nazwisko uczestnika
  5. E-mail służbowy
  6. Strona internetowa firmy
  7. 6-cyfrowy numer UNGM – gdy firma jest zarejestrowana w United Nations Global Marketplace (UNGM).
  8. Poziom rejestracji (Basic, Level 1 lub Level 2) – gdy firma jest zarejestrowana w UNGM
  9. Czy właścicielem firmy jest kobieta? odpowiedź: tak/nie
  10. Czy firma zatrudnia osoby niepełnosprawne? odpowiedź: tak/nie

Ze względu na konieczność wysłania informacji do ONZ, zgłoszenia po wyżej wskazanym terminie lub niepełne nie będą akceptowane.
Seminarum przewidziano dla ograniczonej liczby osób. Obowiązuje zasada kolejności zgloszeń.