Spotkanie online: Staż uczniowski w zawodzie technik stylista

Termin
13/01/2022
Rejestracja
Zarejestruj się

Spotkanie ma na celu konsultacje przygotowanego w projekcie realizowanym przez Konfederację oraz Związek Przemysłu Mody modelowego programu praktycznej nauki w zakresie staży uczniowskich dla zawodu technik stylista. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli szkół i pracodawców z branży przemysłu mody.

PROGRAM:

12:30 – 12:40 Rozpoczęcie spotkania i powitanie uczestników

12:40 – 13:20 Technik stylista – doświadczenia z uruchamiania kształcenia oraz kluczowe wyzwania z tym związane:

  • Dobre praktyki szkół, które z sukcesem prowadzą kształcenie
  • Wyzwania stojące przed szkołami, które planują uruchomienie tego kierunku kształcenia

13:20 – 13:40 Współpraca szkół i pracodawców – dobre praktyki

13:40 – 13:50 Przerwa

13:50 – 14:10 Modelowy program praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodu technik stylista – prezentacja

14:10 – 14:25 Kluczowe uwagi zgłoszone w konsultacjach telefonicznych – prezentacja

14:25 – 15:00 Dyskusja z uczestnikami spotkania

15:00 – 15:20 Planowane wsparcie dotyczące szkolnictwa branżowego z Krajowego Planu Odbudowy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 – prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki (TBC)

15:20 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania

Zachęcamy do rejestracji.